Trzy typy wentylacji i ich wykorzystanie

Trzy typy wentylacji i ich wykorzystanie

Wentylacja grawitacyjna

Ten rodzaj wentylacji jest rodzajem najstarszym i stosowanym od wieków. Polega na naturalnej wymianie powietrza wykorzystującym zjawisko konwekcji. Powietrze zostaje usunięte na skutek różnicy temperatur powietrza w środku budynku, a także za sprawą siły wiatru.

Ciepłe powietrze unosi się w górę, stwarzając tak zwany ciąg kominowy. Zużyte powietrze natomiast ulatuje kominem wentylacyjnym poza budynek. Powietrze dostarczane jest do budynku dzięki nieszczelnościom w jego budowie. Należy również wspomnieć, że efektywność tego rodzaju wentylacji jest różna w zależności od pory roku. Nie jest też on stosowany w przypadku budynków energooszczędnych, bo jego używanie wiąże się ze stratami cieplnymi.

Do zalet wentylacji  grawitacyjnej należą: samoczynne działanie i bezgłośność całego systemu.

Wentylacja mechaniczna

To ten rodzaj wentylacji, która wspierana jest pracą wentylatorów. Odzyskuje ciepło z usuwanego powietrza, nieustannie kontroluje strumień powietrza wentylacyjnego bez względu na warunki panujące na zewnątrz budynku.

Jakie są inne zalety wentylacji mechanicznej?

  • Ogranicza emisję zanieczyszczeń
  • Wykorzystuje system filtrujący
  • Nie wymaga instalacji kominów wentylacyjnych

Ten typ wentylacji dostarcza odpowiednią ilość świeżego powietrza, umożliwia sterowanie pracą centrali wentylacyjnej, a także uniemożliwia rozwój pleśni. Wentylacja mechaniczna dzieli się na nawiewną, wywiewną oraz nawiewno-wywiewną (najpopularniejszy typ).

Wentylacja hybrydowa

Wykorzystuje cechy wcześniej wspomnianych typów wentylacji i stosuje je naprzemiennie. Może też łączyć obydwa rodzaje wentylacji w tym samym czasie, by utrzymać korzystne warunki mikroklimatyczne wewnątrz budynku. Pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, a w przypadku zaniku sił grawitacyjnych i działania wiatru jest wspomagana w sposób mechaniczny.

Wentylacja to nie klimatyzacja! Kwestie montażu

Niektóre osoby (niestety!) mylą wentylację z klimatyzacją, a są to odmienne rzeczy! Warto również zaznaczyć, że instalację klimatyzacji warto powierzyć profesjonalistom. Dopiero wtedy uzyskuje się absolutną pewność, że montaż klimatyzacji zostanie przeprowadzony prawidłowo. Montaż klimatyzacji przeprowadzony przez fachowców ogranicza też koszty i czas, które trzeba byłoby przeznaczyć na samodzielną instalację.

37

No Responses

Write a response