Czym jest i co oferuje custom publishing?

Czym jest i co oferuje custom publishing?

Firmy szukają dla siebie metod, dzięki którym będą mogły podejmować działania reklamowe, które przynosić będą wysoką skuteczność w docieraniu do klientów, a następnie przekonywaniu ich do konkretnych zakupów. W dobie reklamy internetowej i przy dużej sile social mediów bardzo często wykorzystuje się content marketing. Mimo tego warto zwrócić uwagę także na możliwości jakie kryje custom publishing. Czym charakteryzuje się ta forma promocji i kiedy warto ją zastosować?

Czym jest custom publishing?

Określenie custom publishing odnosi się do działań jakie podejmuje firma wydając treści dotyczące jej działalności. Mogą być to różnego rodzaju publikacje:

 • gazetki,
 • czasopisma,
 • albumy pamiątkowe,
 • raporty dla klientów lub mediów,
 • raporty zrównoważonego rozwoju,
 • raporty z badań opinii (np. klientów lub opinii publicznej),
 • książki.

Publikacje w takiej formie mogą być kierowane do odbiorcy wewnętrznego, a więc pracowników firmy, ale również różnorakich odbiorców zewnętrznych – począwszy od klientów, poprzez dostawców, branżowych ekspertów i analityków, a na dziennikarzach i mieszkańcach najbliższego otoczenia kończąc.

Dobrze dopasowana do założonego celu publikacja typu custom publishing może pomóc przekonać lokalną społeczność do zmian w obrębie zakładu firmy, rozpoczęcia nowej inwestycji w danej okolicy, może być podziękowaniem dla osób ważnych dla firmy (np. album okolicznościowy wręczany lub wysyłany jako pamiątka w uznaniu współpracy), może być eleganckim upominkiem wykorzystywanym przez kierownictwo firmy na oficjalnych spotkaniach.

Kiedy przygotować publikacje custom publishing?

Publikacje w ramach custom publishing mogą być wykorzystywane przy różnych okazjach. Jeśli przygotowuje się firmowe albumy pamiątkowe, można dzięki nim osiągnąć różne cele i z różnych względów je przygotowywać:

 • firmowy jubileusz;
 • podziękowanie dla pracowników z jubileuszem;
 • podziękowanie dla kontrahentów;
 • podsumowanie określonych działań.

Podobnie będzie z raportami lub materiałami informacyjnymi dla lokalnych interesariuszy. Jeśli takie materiały mają przekonywać kogoś do konkretnych opinii lub działań, muszą zawierać odpowiednią argumentację i sposób przedstawienia danych. W zależności od kontekstu, można użyć wykresów z wynikami badania opinii (oczywiście przedtem trzeba je przeprowadzić), opinii ekspertów znanych osobom, na które chcemy wpływać, czy przykładów ze świata – gdzie mierzono się z podobnymi zagadnieniami (np. renowacje zabytków, budowa infrastruktury).

Wsparcie profesjonalnych agencji

Koncept na custom publishing może pochodzić bezpośrednio z firmy, natomiast istotną rolę ma w tym względzie realizacja. Dlatego warto sięgać po doświadczonych specjalistów, agencje, które zajmują się takimi publikacjami, mają swoje sprawdzone metody ich przygotowania i będą w stanie zagwarantować, że firmowe albumy pamiątkowe będą prezentować się perfekcyjnie.

 

38

No Responses

Write a response