OZE, a odbudowa środowiska naturalnego

OZE, a odbudowa środowiska naturalnego

Transformacja terenów górniczych w Turowie wcale nie musi być tożsama z utratą miejsc pracy. Z tego tekstu dowiesz się, że OZE może mieć zbawienny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na kondycję i poziom życia społeczności regionu.

OZE w Turowie – transformacja terenów górniczych w Turowie a środowisko naturalne

Środowiskowy wymiar takiej transformacji jest niezwykle ważny. Wydobycie węgla w dużym stopniu przeobraża krajobraz, sprawiając, że wartość przyrodnicza regionu maleje. Źródła OZE w Turowie to szansa na to, by środki przestały być wreszcie pompowane w rozwiązanie, które jest nieprzyszłościowe i nieefektywne. Energia ze źródeł odnawialnych pozwoli odrodzić się regionowi pod względem przyrodniczym oraz pod względem społecznym.

OZE Turów – skutki dla społeczeństwa

Odbudowa środowiska naturalnego zwiększa komfort życia osób zamieszkujących region. Zmiana krajobrazu:

  • sprzyja kreowaniu zdrowszego stylu życia i korzystniejszych przyzwyczajeń;
  • wpływa na polepszenie stanu zdrowia społeczności.

Takie podejście udowadnia także, że można kreować nowe źródła energii w zgodzie z ekologicznymi postawami. Tego typu trendy można wzmocnić np. przez edukację i propagowanie OZE. Ale energia ze źródeł odnawialnych w Turowie to także inne efekty dla obszaru regionu. Więcej można o tym przeczytać m.in. na stronie ozeturow.pl.

Co jeszcze się zmienia wraz z transformacją energetyczną regionów górniczych?

Perspektywa przyszłości w regionie z upadającą gospodarką nie jest zbyt optymistyczna. OZE w Turowie pozwala nieco inaczej spojrzeć na to, jak maluje się przyszłość mieszkańców. Powstanie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy (w związku z eksploatacją OZE, konserwacją oraz ewentualnymi naprawami), napływ inwestorów – to wszystko sprawia, że zwiększa się poczucie bezpieczeństwa. Polepszeniu ulegają także świadoma odpowiedzialność społeczna oraz więzi społeczne.

39

No Responses

Write a response